Đợi Ta Về💝!

08/01/2019
Đợi Ta Về💝!
Bong Ben
Hãy vui lên trong những ngày Tết đến.
Dù nặng lòng Xuân chẳng được kề bên.
Bao nhiêu năm Xuân ..thôi..! đành lỗi hẹn
Vì chúng tôi ...là chiêu đãi viên(HK)

Hãy vui lên dù những chuyến bay đêm
Cùng đưa khách về mọi miền ăn Tết
Lòng ta vui cho nụ cười thêm đẹp
Khách hài lòng ta dẹp bỏ riêng tư

Tết có đến nhà TV không ư?
Có đấy chứ ,đừng chần chừ nữa nhé!
Cửa cài then Xuân cứ len nhè nhẹ!
Đợi ta về ta đãi món ngon nghe!
thích