ĐẢNG BỘ ĐOÀN TIẾP VIÊN Kết nạp Đảng viên mới đợt 02/9/2018

03/11/2018

Theo đó, đợt 02/9/2018, Đảng bộ ĐTV tổ chức kết nạp 07 đảng viên mới; Trong đó 04 đảng viên thuộc các Chi bộ sinh hoạt tại base SGN; 03 đảng viên thuộc các Chi bộ sinh hoạt tại base HAN. Thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển đảng năm 2018; Góp phần cùng Đảng bộ ĐTV sẽ lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018; Xây dựng Đảng bộ, các Chi bộ “Trong sạch vững mạnh”; ĐTV phát triển bền vững; TC Công đoàn và Đoàn TN vững mạnh toàn diện.

Các đảng viên mới được kết nạp tại base SGN từ trái qua phải: Đ/c Nguyễn Thị Phương Hiếu – CBĐT; Đ/c Nhan Bá Công – CBKHHC; Đ/c Lương Thị Bảo Hương – CB ATCL-PVHK; Đ/c Lê Thanh Long – CB LĐTV 1.
Phát triển đảng viên là một nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bổ sung sức mạnh, tăng cường sức chiến đấu cho tổ chức Đảng, trẻ hóa đội ngũ Đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng phát triển bền vững.
 

Đ/c Bùi Ngọc Hà Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo
Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Nguyễn Thị Phương Hiếu  TVT, Giáo viên
 
Đ/c Vũ Quang Vinh – Phó Bí thư Chi bộ Phòng KHHC
Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Nhan Bá Công – Kỷ sư IT

Đảng viên mới trẻ khỏe, năng động, sáng tạo bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo của các Chi bộ để tăng cường vai trò lãnh đạo của các Chi bộ nhằm lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ Người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đ/c Phạm Thanh Trâm Phó Bí thư Chi bộ Phòng ATCL-PVHK
Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Lương Thị Bảo Hương – Trưởng phòng Phục vụ hành khách, TVT

Đảng viên mới góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ “trong sạch vững mạnh” Động viên NLĐ hăng hái thi đua lao động giỏi, phục vụ hành khách theo phương châm “Tận Tâm-Tận Lực-Tận Tình”.
 
Đ/c Trần Ngọc Dương  – Phó Bí thư Chi bộ LĐTV1
trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Nguyễn Thanh Long 19 – TVC
 
Đảng viên mới Nguyễn Thị Phương Hiếu tuyên thệ
 
Đ/c Đặng Xuân Vinh - Bí thư Chi bộ LĐTV4
Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Nguyễn Hữu Trung 18 - TVC
 
Đ/c Vũ Lệ Thúy - Bí thư Chi bộ LĐTV5
Trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới Đàm Tiến Thành 37– TVT, Bí thư Đoàn TN; Phạm Anh Quang 4 – TVT
Đảng viên mới cùng với các đ/c đảng viên quyết tâm xây dựng Chi bộ “trong sạch vững mạnh”, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm tư cách.
 
Đ/c Lương Bảo Hương đại diện các đảng viên mới phát biểu cảm tưởng

Hôm nay, chúng tôi rất xúc động vinh dự và tự hào được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt các đ/c đảng viên mới, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các cấp ủy Đảng và các đồng chí đảng viên của các chi bộ đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi phấn đấu vào Đảng. Hôm nay được đứng vào trong hàng ngũ của Đảng; Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại. An tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng của người Cộng sản; Tham gia đóng góp xây dựng Nghị quyết của Chi bộ, chấp hành nghiêm Điều lệ và kỷ luật của Đảng, tham gia sinh hoạt đầy đủ và đóng Đảng phí đầy đủ, đúng kỳ hạn.

Đ/c Hoàng Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới
TTNB-ĐTV
thích